Herenhuis Tassijnshuis met bakhuisje

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zwijndrecht
Deelgemeente Zwijndrecht
Straat Polderstraat
Locatie Polderstraat 2 (Zwijndrecht)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11056/102.1
  • OA003243

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis Tassijnshuis

Polderstraat 2, Zwijndrecht (Antwerpen)

Het Tassijnshuis heeft vermoedelijk een oudere kern, welke in 1785 werd gerenoveerd tot een voornaam herenhuis in sobere classicerende stijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Tassijnshuis met bijhorend bakhuisje is beschermd als monument.

Waarden

Het zogenaamd Tassijnshuis met bijhorend bakhuisje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als voormalig woonhuis van J.B. Tassijns, baljuw en griffier van Zwijndrecht, symbolische figuur van de Waaslandse Boerenkrijg, waarnaar de hardstenen gevelplaat van 1949 verwijst. Vermoedelijk oudere kern, in 1785 gerenoveerd tot een voornaam herenhuis in sobere classicerende stijl, getypeerd door de laat-18de-eeuwse, symmetrische gevelordonnantie, waarvan de afwerking in de late 19de en de 20ste eeuw werd aangepast, doch met fragmentarisch bewaarde laat-18de-eeuwse gevelafwerking. Tevens bewaarde fraaie laat-18de-eeuwse interieurelementen, waaronder een eikenhouten bordestrap met balustrade en twee schouwboezems met figuratief uitgewerkt stucwerk in Lodewijk-XVI-stijl. Verder behouden overwelfde kelder, eiken dakgebint en een bijhorend vrij gaaf bewaard bakhuisje. Herenhuis, representatief voor de laat-18de-eeuwse voorname woningen, met beeldbepalend karakter aan de Polderstraat en Dorp Oost als zeldzaam architecturaal restant van de historische dorpskern van Zwijndrecht op het einde van het Ancien Régime.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.