Vastgesteld bouwkundig erfgoed

18de-eeuwse hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
41710
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41710

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Scharestraat nr. 38. 18de-eeuwse hoeve uit losse bestanddelen gelegen in "Het Geley", net ten zuiden van de Poversbeek. Bewaarde volumes met sterk verbouwd woonhuis. Reeds weergegeven op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en daterend van na 1726 cf. afwezigheid van bebouwing op de ommeloper van RuddervoAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Scharestraat 38 (Oostkamp)
18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen met woonhuis teruggaand tot de 18de eeuw, doch recent sterk gerenoveerd. Bakhuis volgens het kadaster daterend van 1884. Schuur niet afgebeeld op historisch kaartmateriaal of geregistreerd in het kadaster, maar vermoedelijk eveneens teruggaand tot de 18de of 19de eeuw.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Hoeve met losse bestanddelen

Scharestraat 38 (Oostkamp)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.