Gildehuis Sint-Rochus

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Karel Govaertsstraat
Locatie Karel Govaertsstraat 53 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1037.1
  • OA003153

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gildehuis Sint-Rochus

Karel Govaertsstraat 53, Antwerpen (Antwerpen)

Pastoor Coveliers nam het initiatief tot het bouwen van een Gildenhuis, waarvoor het ontwerp in 1924 werd opgemaakt door bouwmeester Jef Huygh.

Beschrijving

Het gildehuis van de Sint-Rochusparochie te Deurne, is beschermd als monument.

Waarden

Gildenhuis Sint-Rochus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Uitzonderlijke en enige overblijvende realisatie van het vroege modernisme inzake theaterarchitectuur en -bijzondere realisatie in het oeuvre van Jef Huygh die voornamelijk als kerkenbouwer één van de toonaangevende figuren voor het ontstaan van het Antwerpse modernisme vel1egenwoordigt waarbij hij een geheel eigen, doch door traditionele bouwkunst beïnvloede vormentaal hanteert.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.