Pastorie Sint-Pietersparochie

Beschermd monument van 08-03-1993 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Bertem
Deelgemeente Bertem
Straat Vossenstraat
Locatie Vossenstraat 4 (Bertem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24009/105.1
  • 4.01/24009/118.1
  • OB000976

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Pietersparochie

Vossenstraat 4, Bertem (Vlaams-Brabant)

Omgracht, fraai, twee verdiepingen hoge pastorie in classicistische stijl, gedateerd 1770.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de 18de-eeuwse pastorie van de Sint-Pietersparochie, met inbegrip van de bakstenen ommuring, de omgrachting, de brug over de gracht, het poortgebouw en het wagenhuis. De pastorie en de tuin zijn als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de pastorie met inbegrip van wagenhuis, poortgebouw, brug, omgrachting en bakstenen ommuring als volgt: "meer bepaald als een gaaf bewaard , 18de-eeuws ensemble namelijk een dubbelhuis 1770 gedateerd met traditionele typologie en fraaie 18de-19de-eeuwse binneninrichting waarbij het poortgebouw, de rechthoekige omgrachting met brug en bakstenen omheiningsmuur bepalend zijn voor de karakteristieke structuur van deze site.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DB000085, Vossenstraat 4: pastorie en tuin (PAESMANS G., 1993).

Waarden

De pastorie met inbegrip van wagenhuis, poortgebouw, brug, omgrachting en bakstenen ommuring is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.