Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof te Nederloo

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 41904   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41904

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig "hof van plaisantie" in traditionele bak- en zandsteenstijl met Vlaamse renaissance-elementen en enkele laatgotische reminiscenties, grotendeels opklimmend tot de zestiende eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof te Nederloo

Postweg 265 (Sint-Pieters-Leeuw)
Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl met Vlaamse renaissance-elementen, grotendeels opklimmend tot 16de eeuw, doch al vernoemd in 13de eeuw en kenmerken van oorspronkelijke aanwezigheid van donjon, hersteld en gerestaureerd in 1910.