Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte: orgel

Beschermd monument van 13-12-1991 tot heden

ID: 4194   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4194

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 13-12-1991  ID: 2414

Beschrijving

Het orgel in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Het orgel in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Lint heeft kunsthistorische waarde als een homogeen instrument van 1831 door T. Smet (Duffel), getransformeerd in 1888 door P. Stevens-Vermeersch (Duffel), met 18de-eeuwse(?) orgelkast."

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000737, Lint: Orgel Onze-Lieve-Vrouwkerk, (S.N., 1991).


Waarden

Het orgel in de Onze-Lieve-Vrouwkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Koning Albertstraat 8 (Lint)
Eenbeukige oostwest-gerichte neoclassicistische pseudo-kruisbasiliek, met klein omheind kerkhof aan zuidzijde en gekasseid pleintje aan noordzijde.