Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Boswinning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
41964
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41964

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve waarvan het woonhuis, een gedeelte van de stallingen (geprofileerde rondboogdeuren en oculi) en het poortgebouw (rondbooginrijpoort) met duiventil, blijkbaar opklimmend tot de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Boswinning

Bosstraat 1 (Zoutleeuw)
Gesloten hoeve waarvan het woonhuis, een gedeelte van de stallen en het poortgebouw met duifhuis, opklimmen tot de 18de eeuw.