Beschermd monument

Classicistische pastorie Sint-Niklaasparochie

Beschermd monument van 07-03-1994 tot heden

ID: 4204   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4204

Besluiten

Pastorie Sint-Niklaasparochie
definitieve beschermingsbesluiten: 07-03-1994  ID: 2643

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de classicistische pastorie van de Sint-Niklaasparochie.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de pastorie als volgt werd gemotiveerd: De pastorie van Dessel is gebouwd in een voor de bouwperiode typische classicistische stijl, zonder overdaad aan ornamenten. Op gebied van opbouw en detaillering past ze volledig in de reeks pastorie├źn die elders in de Kempen in de tweede helft van de 18de eeuw werden gebouwd. Door haar omvang en haar L-vormig grondplan vormt ze evenwel eerder een uitzondering op het gangbare type dat gewoonlijk een zuiver rechthoekige grondplan vertoont met een centrale gang die van de inkom recht naar de achterliggende tuin leidt.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000808, Pastorie, advies KCML (1994).


Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Classicistische pastorie Sint-Niklaasparochie

Pastorijstraat 2 (Dessel)
Vrijstaande pastorie in classicistische stijl, gebouwd in 1778 naar ontwerp van Petrus Van Bergen en Jacobus Frou.