Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis met stallen uit 1672

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 42067   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42067

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Langshuis met twee verdiepingen en schilddak op houten modillons.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning De Engel

Geldenaaksebaan 85, 85A (Leuven)
Langshuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, boven de deur gedateerd 1672, aanpalende rondbooginrijpoort die toegang verleent tot het binnenhof waarop de dwarse stalvleugel uitziet.