Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Diepenbroekhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 42083   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42083

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouwen in los verband gegroepeerd rondom de drie zijden van een geplaveide binnenplaats en daterend uit einde 18de - begin 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Diepenbroekhof

Watermolenstraat 25 (Londerzeel)
Hoeve met boerenwoning met één verdieping en een schuur met schaarse sporen van leembouw, in los verband rond de binnenplaats en daterend uit einde 18de - begin 19de eeuw.