Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Pieter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 42088   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42088

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerde gotische kerk met een basilicale aanleg, in de kern opklimmend tot de 13de eeuw, met aanpassingen uit verschillende periodes en restauraties tijdens de 19de en begin 20ste eeuw.De kerk is gelegen op het dorpsplein en is omgeven door een ommuurd kerkhof.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

Kerkstraat_02 zonder nummer (Dilbeek)
Georiënteerde gotische kerk met een basilicale aanleg, in de kern opklimmend tot de 13de eeuw, met aanpassingen uit verschillende periodes en restauraties tijdens de 19de en begin 20ste eeuw en met ommuurd kerkhof.