Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Heimolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-07-1987 tot heden

ID: 421   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/421

Besluiten

Heimolen: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1987  ID: 2295

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de Heimolen, exclusief de molen. De molen zelf werd apart beschermd als monument. De afbakening vertoont een typische asymmetrie die het gevolg is van de variƫrende afstanden waarop de bosranden zich bevinden ten opzichte van de molen.

De omgeving van de Heimolen werd beschermd om reden van de industrieel-archeologische waarde als te vrijwaren, functionerende molinotoop.Waarden

De omgeving van de bij Koninklijk Besluit gerangschikte windmolen, genaamd "Heimolen" is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Heimolen

Molenheidestraat zonder nummer (Aarschot)
De Heimolen is een 17de-eeuwse korenmolen, type houten staak- of standaardmolen met open voet, waarvan de bouw in 1662 werd aangevat.