Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Weerelt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 42138   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42138

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Drie traveeën en drie bouwlagen tellend breedhuis dat in 1917 werd gebouwd onder leiding van C. Goemans.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis De Weerelt

Oude Markt 44 (Leuven)
Drie traveeën en drie bouwlagen tellend breedhuis dat in 1917 werd gebouwd onder leiding van C. Goemans.