Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen, Voorzorgwijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 42184   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42184

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorzorgwijk (Voorzorgstraat nrs. 1-39, 8-60, Heilige Geeststraat nrs. 68-80 en Bankstraat nrs. 110-128), met zes types arbeiderswoningen van doorgaans twee bouwlagen en twee traveeën in halfopen of gesloten bebouwing.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoningen, Voorzorgwijk

Bankstraat 110-128, Heilige-Geeststraat 68-80, Voorzorgstraat 1-7, 8-39, 40-60 (Leuven)
De Voorzorgwijk omvat zes types arbeiderswoningen van doorgaans twee bouwlagen en twee traveeën in halfopen of gesloten bebouwing.