Beschermd cultuurhistorisch landschap

Hoeve De Boeretang met omwalling en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 14-10-1976 tot heden

ID
4220
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4220

Besluiten

Hoeve met omwalling De Boeretang en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-10-1976  ID: 1056

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de omgrachte hoeve De Boeretang, bestaande uit het hoevecomplex met losse bestanddelen op een historisch driehoekig perceel.

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 1989 werden de gebouwen van de hoeve nadien eveneens beschermd als monument.Waarden

De hoeve met omwalling genaamd De Boeretang met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Boeretang

Boeretangsedreef 98 (Dessel)
Omwalde gerestaureerde hoeve. Hoevecomplex met losstaande bestanddelen waarbij de groepering van de functies afwijkt van de gebruikelijke schikking in de Kempense hoevebouw.