Beschermd monument

Hoeve De Boeretang

Beschermd monument van 19-10-1989 tot heden

ID
4221
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4221

Besluiten

Hoeve De Boerentang
definitieve beschermingsbesluiten: 19-10-1989  ID: 2350

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gebouwen behorend tot de hoeve, zogenaamd De Boeretang.

De hoevegebouwen en hun omgeving werden eveneens beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 14 oktober 1976.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de hoeve als volgt gemotiveerd: als enig nog bewaarde schans van de vier schansen die in de 16de eeuw werden opgericht. In zijn huidig uitzicht is het ontstaan rond het midden van de 18de eeuw waarbij de oude 16de-eeuwse kern in grondplan en constructie bewaard bleef.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000720, Hoeve De Boerentang gevormd door woonhuis, stal/schuur en karhuis (BRENDERS F., 1989).


Waarden

De hoeve De Boerentang, gevormd door het woonhuis, de stal/schuur en karhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Boeretang

Boeretangsedreef 98 (Dessel)
Omwalde gerestaureerde hoeve. Hoevecomplex met losstaande bestanddelen waarbij de groepering van de functies afwijkt van de gebruikelijke schikking in de Kempense hoevebouw.