Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Hof Oudenvoorde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
42213
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42213

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Monumentale historische hoeve, vandaag een gesloten complex, te situeren ten noorden van de dorpskom aan de kruising van de Stationsstraat en de vroegere verbindingsweg van Tervuren met Leuven.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof van Oudenvoorde

Stationsstraat 49 (Tervuren)
Gesloten hoeve met huidige uitzicht uit de 18de eeuw maar waarvan een aantal onderdelen met 17de-eeuwse kern, is gelegen te midden van glooiende weiden.