Beschermd cultuurhistorisch landschap

Hoeve Kleine Krankhoeve: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 04-11-1976 tot heden

ID
4226
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4226

Besluiten

Cranckhoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-1976  ID: 1073

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van de Kleine Krankhoeve of Cranckhoeve te Bonheiden, is beschermd als landschap.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Cranckhoeve is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Kleine Krankhoeve

Grote Doelstraat 1 (Bonheiden)
Gerestaureerde hoeve met langgestrekt woonstalhuis, wagenhuis, bakhuis, waterput, latrine en omhaagde boomgaard.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Bruine Beek met kasteeldomeinen Berentrode en Zellaar

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Putte (Putte)
Deze ankerplaats ligt ten noorden van het dorpscentrum van Bonheiden. De centraal gelegen, door grachten en greppels ontwaterde, vallei van de Bruine Beek wordt begrensd door een stuifzandrug in het zuiden en hoger gelegen gronden in het noorden. Het betreft een gaaf bewaard kleinschalig vallei landschap bestaande uit een mozaïek van open (weilanden, akkers, sportterreinen), halfopen (ruigten) en gesloten (bossen) structuren met een zeer geringe bebouwingsdichtheid en een netwerk van lineaire beplantingen (bomenrijen, houtkanten, hagen, historische dreven). Rondom de bewoningskernen en de historisch waardevolle Krankhoeve getuigen van plaggenbodems van oude landbouwtechnieken op zandige bodems. Samen met het kasteel van Berentrode en het gaaf bewaarde beboste kasteeldomein van Zellaer, vormt dit landschap een aantrekkelijk esthetisch geheel.