Beschermd monument

Hoeve: bakhuis

Beschermd monument van 05-03-2001 tot heden
ID: 4227   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4227

Besluiten

Bakhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2001  ID: 3663

Beschrijving

Het 19de-eeuwse bakhuis te Kessel, is beschermd als monument.


Waarden

Het bakhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Uit zich in een gaaf bewaard, uitzonderlijk groot bakhuis uit de 19de eeuw, waarin de oven bewaard bleef.

sociaal-culturele waarde

Wordt bepaald door het eertijds gemeenschappelijk gebruik van het bakhuis voor het hele gehucht Bogaertsheide, wat de ongewone afmetingen verklaart.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve

Bogaertsheide 8 (Nijlen)
Achterin gelegen hoevegebouw gerestaureerd in 1983, met bewaarde schans en bakhuis alsook een na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde hoeve.