Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rondbooginrijpoort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
42349
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42349

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rondbooginrijpoort met zandstenen omlijsting en geprofileerde druiplijst uit 17de-18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rondbooginrijpoort

Ridderstraat 35 (Zoutleeuw)
Rondbooginrijpoort met zandstenen omlijsting en geprofileerde druiplijst uit 17de-18de eeuw.