Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Sint-Martinus: kerkhof

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 22-10-1975 tot heden
ID: 4239   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4239

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus: toren en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1975  ID: 898

Beschrijving

Het kerkhof rond de Sint-Martinuskerk te Rijmenam, is beschermd als landschap.Waarden

Het kerkhof rond de Sint-Martinuskerk is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliëf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.


Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Maartensberg zonder nummer (Bonheiden)
Georiënteerde, gotische pseudo-basiliek, gelegen op een duidelijke verhevenheid met omringend, ommuurd kerkhof.