Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gasthuis Sint-Elisabeth en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
424
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/424

Besluiten

Sint-Elisabethgasthuis met apotheek, inboedel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-1994  ID: 2697

Beschrijving

Deze bescherming betreft de het Sint-Elisabethgasthuis met omgeving bestaande uit de omgevende elementen van de kloostergebouwen gesitueerd rond twee binnenplaatsen, de neogotische kapel, het Burgerlijke Gasthuis, de hoevegebouwen en zeven rijwoningen aansluitend op de neogotische kapel.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "De onmiddellijke omgeving van het voormalige Sint-Elisabethgasthuis te Aarschot is te beschermen als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde: de voormalige gasthuissite, begrensd door de Gasthuisstraat, de Sint-Elisabethlaan en een bakstenen ommuring, met naast de restanten van de vroegere kloostertuin een huizenrij van zeven huurwoningen in 1905 samen met de kapel gebouwd door Pieter Langerock (1859-1923), dankzij het legaat Haesendonck."Waarden

Voormalig Sint-Elisabethgasthuis en onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Elisabethgasthuis

Elisabethlaan 103A-C, Gasthuisstraat 18, 22-24 (Aarschot)
Heden burgergasthuis. Middeleeuwse instelling die bijna volledig verwoest werd tijdens de troebelen van 1578. Wederopbouw aangevat tijdens tweede helft 17de eeuw, toen het beheer van het gasthuis overgedragen werd aan de grauwzusters.