Gasthuis Sint-Elisabeth en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-06-1994 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Aarschot
Straat Gasthuisstraat, Elisabethlaan
Locatie Elisabethlaan, Gasthuisstraat (Aarschot)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24001/101.1
  • 4.02/24001/102.1
  • 4.02/24001/113.1
  • OB000053

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Elisabethgasthuis

Gasthuisstraat 18, 22-24, Elisabethlaan 103A-C, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Heden burgergasthuis. Middeleeuwse instelling die bijna volledig verwoest werd tijdens de troebelen van 1578. Wederopbouw aangevat tijdens tweede helft 17de eeuw, toen het beheer van het gasthuis overgedragen werd aan de grauwzusters.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de het Sint-Elisabethgasthuis met omgeving bestaande uit de omgevende elementen van de kloostergebouwen gesitueerd rond twee binnenplaatsen, de neogotische kapel, het Burgerlijke Gasthuis, de hoevegebouwen en zeven rijwoningen aansluitend op de neogotische kapel.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "De onmiddellijke omgeving van het voormalige Sint-Elisabethgasthuis te Aarschot is te beschermen als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde: de voormalige gasthuissite, begrensd door de Gasthuisstraat, de Sint-Elisabethlaan en een bakstenen ommuring, met naast de restanten van de vroegere kloostertuin een huizenrij van zeven huurwoningen in 1905 samen met de kapel gebouwd door Pieter Langerock (1859-1923), dankzij het legaat Haesendonck."

Waarden

Voormalig Sint-Elisabethgasthuis en onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.