Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Hulstboom

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
42433
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42433

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1976, samen met de panden nrs. 111-113, als monument beschermd diephuis dat in 1997 volledig gedemonteerd en heropgebouwd werd naar het model van het oorspronkelijk, vroeg-17de-eeuws diephuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis De Hulstboom

Brusselsestraat 107 (Leuven)
Diephuis dat in 1997 volledig gedemonteerd en heropgebouwd werd naar het model van het oorspronkelijk, vroeg-17de-eeuws diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met een gekaleide trapgevel.