Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID: 42451   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42451

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Leegstaand en vervallen boerenhuis met één bouwlaag en vijf traveeën afgedekt met een zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenhuis

Burght 14 (Bever)
Boerenhuis met één bouwlaag en vijf traveeën afgedekt met een zadeldak, uit de 19de eeuw.