Beschermd monument

Pastorie Sint-Leonardusparochie

Beschermd monument van 14-08-1946 tot heden
ID: 4247   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4247

Besluiten

Pastorie Sint-Leonardusparochie
definitieve beschermingsbesluiten: 14-08-1946  ID: 167

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige pastorie van de Sint-Leonardusparochie, later ingericht als gemeentehuis.Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Leonardusparochie

Baron van Ertbornstraat 1 (Aartselaar)
Oorspronkelijk particuliere woning met vierkante plattegrond in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 16de eeuw, gelegen aan noord-oostelijke zijde van Laar op hoek met de Hoevelei.