Pastorie Sint-Leonardusparochie

Beschermd monument van 14-08-1946 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Aartselaar
Deelgemeente Aartselaar
Straat Baron van Ertbornstraat
Locatie Baron van Ertbornstraat 1 (Aartselaar)
Alternatieve naam Wolffaertshof; gemeentehuis Aartselaar

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11001/105.1
  • OA000417

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Leonardusparochie

Baron van Ertbornstraat 1, Aartselaar (Antwerpen)

Oorspronkelijk particuliere woning met vierkante plattegrond in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 16de eeuw, gelegen aan noord-oostelijke zijde van Laar op hoek met de Hoevelei.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige pastorie van de Sint-Leonardusparochie, later ingericht als gemeentehuis.

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.