Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Pastorie Sint-Pietersparochie en tuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-03-1993 tot heden

ID
425
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/425

Besluiten

Pastorie Sint-Pietersparochie met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1993  ID: 2488

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de pastorie van de Sint-Pietersparochie en de bijhorende ommuurde tuin.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en beeldbepalende waarde van de pastorietuin als volgt: "als geconcipieerd in functie van en historisch verbonden met de pastorie."

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DB000085, Vossenstraat 4: pastorie en tuin (PAESMANS G., 1993).


Waarden

Pastorie en tuin is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Pietersparochie

Vossenstraat 4 (Bertem)
Omgracht, fraai, twee verdiepingen hoge pastorie in classicistische stijl, gedateerd 1770.