Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Meerbeek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
42528
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42528

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het eigenlijk kasteel was gelegen bij de kerk en werd midden 19de eeuw afgebroken; in 1944 werd de rentmeesterswoning die als kasteel was ingericht, vernield en sedertdien werden de overblijvende aanhorigheden tot woning verbouwd.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Kasteeldomein van Meerbeek

Steenwagenstraat 11 (Steenokkerzeel)
Relicten van een 17de-eeuws 'huis van plaisantie', waaronder vier hoektorens, mogelijk daterend uit de late 15de eeuw of 16de eeuw, en een F-vormige vleugel van het voormalige neerhof, aangepast in de 20ste eeuw, gelegen in een landschappelijk park van bijna 2 hectare, aangelegd omstreeks 1850, sinds 1987 geïntegreerd in een golfterrein; het kasteel in 1890 gebouwd in eclectische stijl werd in 1944 vernield.