Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Franciscus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 42598   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42598

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1934 werden de eerste stappen gezet voor de bouw van een nieuwe kerk, naar ontwerp van aannemer-architect A. Peyndaert (1893-1966).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Franciscus

Tiensesteenweg zonder nummer (Leuven)
Enig Belgisch voorbeeld van een kerkgebouw gerealiseerd door architect A.J. Kropholler, uitgevoerd in de hem typerende, moderne en tezelfdertijd traditionalistische baksteenarchitectuur, gebouwd in 1934.