Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 42761   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42761

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In de lintbebouwing opgenomen dorpswoning, uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, kadastraal ingetekend in 1880 en gelegen in het beschermde dorpsgezicht van Mollem (Besluit van 10 januari 1980).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kasteelstraat 19 (Asse)
In de lintbebouwing opgenomen dorpswoning, uit het laatste kwart van de 19de eeuw en gelegen in het beschermde dorpsgezicht van Mollem.