Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Lambertus

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

ID
428
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/428

Besluiten

Parochiekerk Sint-Lambertus en ommuurde kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2238

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de romaanse parochiekerk Sint-Lambertus te Leefdaal, uit de 12de eeuw met verbouwingen in de 17de en 18de eeuw. Als dorpsgezicht werd op hetzelfde moment de kerk en het ommuurd kerkhof met kerkring beschermd. Het 17de-eeuwse orgel in de kerk is sinds 23 januari 1981 een beschermd monument; op 28 oktober 1999 werd ook de kerkhofmuur als monument beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en architecturale waarde van de Sint-Lambertuskerk als volgt: "een in hoofdzaak romaans gebouw (ca. 1200) in lokale kalkzandsteen met niet-axiale romaanse westertoren, drie beuken (18de eeuw) en een laatgotisch, langgerekt, driezijdig afgesloten koor (ca. 1560)."

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DB000728, Sint-Lambertuskerk (PAESMANS G., 1987).


Waarden

De Sint-Lambertuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architecturale waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof

Dorpstraat zonder nummer (Bertem)
Romaanse parochiekerk Sint-Lambertus van circa 1200 met verbouwingen in de 17de en 18de eeuw.