Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schoolcomplex met feestzaal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 42841   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42841

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schoolcomplex met gemeentelijke feestzaal "Den Akker".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schoolcomplex met feestzaal

Diestsesteenweg 324-328 (Aarschot)
Schoolcomplex met gemeentelijke feestzaal Den Akker. Complexe bouwgeschiedenis, fasegewijs tot stand gekomen geheel van losse bestanddelen met laat 19de-, vroeg en midden 20ste-eeuwse gebouwen.