Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Heilig Hart

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 42868   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42868

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neogotische kerk van het basilicale type met westertoren, gedateerd anno 1902.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Heilig Hart

Lenniksesteenweg zonder nummer (Halle)
Neogotische kerk van het basilicale type met westertoren, gedateerd anno 1902.