Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
42886
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42886

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij eenvoudig huis maar fraaie houten vleugeldeur in eclectische stijl met renaissancistische en classicistische ornamenten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Steenhuffeldorp 11 (Londerzeel)
Vrij eenvoudig 19de-eeuwse woning met houten vleugeldeur in eclectische stijl.