Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Lambertus met ommuurd kerkhof en kerkring

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-01-1987 tot heden

ID
429
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/429

Besluiten

Parochiekerk Sint-Lambertus en ommuurde kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2238

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof en de omringende straat Kerkring. De kerk, het orgel in de kerk en de kerkhofmuur zijn afzonderlijk beschermd als monument. De gevels op de grens van de afbakening (Kerking 1, 3 en 4) maken deel uit van de bescherming.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van het ommuurde kerkhof met de Kerkring als volgt: "als onderdeel van een historisch gegroeide structuur bepalend voor de eigenheid van deze dorpskern. "

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DB000728, Sint-Lambertuskerk (PAESMANS G., 1987).


Waarden

De Sint-Lambertuskerk en het ommuurde kerkhof met kerkring is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof

Dorpstraat zonder nummer (Bertem)
Romaanse parochiekerk Sint-Lambertus van circa 1200 met verbouwingen in de 17de en 18de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Kapelaanswoning

Kerkring 1 (Bertem)
Dubbelhuis met twee verdiepingen in navolging van de Louis XVI-stijl. Rechthoekige vensters afgezet met geprofileerd stucwerk, ramen met roedeverdeling.


Kasteeldomein van Leefdaal en omgeving

Leefdaal (Bertem)
De heerlijkheid Levedale stamt uit de 11de of 12de eeuw. Van de oorspronkelijke feodale burcht op de plaats van het huidige kasteel bleven twee ronde torens over en de oorspronkelijke donjon (15de eeuw). In de nabijheid van het kasteel dalen holle wegen af naar de vallei van de Voer. Daarlangs liggen een grote vijver en een verbouwd restant van een vroegere watermolen. In de tuinstructuur van Duchène zijn nog terrassen uit de barokke periode herkenbaar en aanplantingen uit de romantische periode. De beboste siertuin werd verlandschappelijkt met een ringpad. Het parkbos dat zich uitstrekt tot tegen de steenweg Leuven-Tervuren bevat nog een Romeinse grafheuvel. De band met het dorp is duidelijk merkbaar aan de kerkweg (beukendreef) die van het kasteel naar de van oorsprong Romaanse Sint-Lambertuskerk loopt.


Opgaande linde als vredesboom

Kerkring zonder nummer (Bertem)
Ten noorden van het kerkhof staat bij de kerkhofmuur een opgaande lindeboom. Hoogstwaarschijnlijk is deze boom aangeplant als herdenkingsboom, vermoedelijk als vredesboom bij het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog.