Beschermd monument

Kasteel Cleydael

Beschermd monument van 31-08-1977 tot heden

ID
4290
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4290

Besluiten

Kasteel Cleydael
definitieve beschermingsbesluiten: 31-08-1977  ID: 1118

Beschrijving

De bescherming omvat Kasteel Cleydael.Waarden

Het kasteel Cleydael is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Cleydael

Cleydaellaan 36 (Aartselaar)
Vierkant waterkasteel met trapezoïdaal neerhof aan de noordzijde. Gelegen in de vallei van de Struysbeek, meer bepaald op een eiland gevormd door de splitsing van de Vliet, vanaf dit punt de Struysbeek genaamd.