Het Steen

Beschermd monument van 06-02-1936 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Jordaenskaai, Steenplein
Locatie Jordaenskaai 4, Steenplein 1 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/151.1
  • OA000227

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Het Steen

Jordaenskaai 4, Steenplein 1, Antwerpen (Antwerpen)

Het Steen en de burchtmuur werden omstreeks 1220-1225 opgetrokken, herbouwd in het eerste kwart van de 16de eeuw door Domien de Waghemakere en Rombout II Keldermans, gerestaureerd en uitgebreid in 1887-1890 door Joseph Schadde, Ferdinand Truyman en Gustave Royers.

Beschrijving

Het Steen te Antwerpen, is beschermd als monument.

Waarden

Het Steen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.