Beschermd monument

Kasteel Ter Borght: aalmoezenierswoning

Beschermd monument van tot heden

ID
4293
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4293

Besluiten

Kastelen en landhuizen met bijgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3830

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de aalmoezenierswoning gerelateerd aan het kasteel Ter Borcht met tuin.Waarden

De aalmoezenierswoning horende bij het kasteel ter Borght van Westmeerbeek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Negentiende-eeuwse aanhorigheid van het kasteel "Ter Borght" van Westmeerbeek. Vrijstaande, typische villa, In 1865 opgetrokken door de gezusters Helena en Delphina T' Serclaes, toenmalige eigenaars van het kasteel als woning voor hun aalmoezenier.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Aalmoezenierswoning

Heide 30 (Hulshout)
Woning opgetrokken door de juffrouwen de T'Serclaes als onderkomen voor hun aalmoezenier Thiels. Vanaf 1910 bewoond door onder meer de hovenier.