Beschermd cultuurhistorisch landschap

Herentalse Vaart met brug

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
4296
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4296

Besluiten

Herentalse Vaart
definitieve beschermingsbesluiten: 30-06-1982  ID: 1797

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het beschermde landschap omvat de restanten van de in 1490 gegraven Herentalse Vaart en een brugje waarvan de breedte overeenstemt met de oorspronkelijke voorschriften uit deze periode.Waarden

De Herentalse Vaart is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herentalse Vaart met brug

Ruggeveldlaan 99, Vaartweg 360 (Antwerpen)
Van deze laat-middeleeuwse prefiguratie van watervoorziening bleef alleen deze kleine sectie bewaard, opklimmend tot 1490, alsook een 19de-eeuws stenen bruggetje nabij de Ruggeveldlaan.

Is de omvattende bescherming van

Schranshoeve

Ruggeveldlaan 99, Vaartweg 360 (Antwerpen)
Hoeve met losstaande bestanddelen, bestaande uit 19de- eeuws woonstalhuis, langsschuur uit vierde kwart 19de of eerste kwart 20ste eeuw en een bakhuis.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Rivierenhof

Turnhoutsebaan (Antwerpen)
Het Rivierenhof is een landschapspark waarvan de oorspronkelijke inrichting met siertuinen, dreven, een spiegelvijver en zesvoudige beukendreef dateert uit het einde van de 18de eeuw. In 1921 werd het domein opengesteld voor het publiek en uitgerust met spel-, sport- en educatieve infrastructuur. Het Kasteel Rivierenhof klimt op tot de 16de-17de eeuw. Vermeldenswaardig zijn ook de Schranshoeve, het Stercxhof en het openluchttheater. Verder omvat het domein een restant van de Herentalse Vaart, die werd gegraven in 1490 en dienst moest doen als verbinding met Herentals en als waterbevoorrading naar Antwerpse brouwerijen. Het Rivierenhof heeft een behoorlijk bomenbestand en de verbinding met de vallei van de Grote Schijn is nog aanwezig.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.