Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Modernistisch winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
42964
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42964

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Modernistische rijwoning van drie bouwlagen onder een plat dak met gevelaflijning uit ceramische pannen naar een ontwerp van architect Georges Decock uit 1936.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Modernistisch winkelhuis

Emile Van Arenberghstraat 1 (Leuven)
Modernistische rijwoning van drie bouwlagen onder een plat dak met gevelaflijning uit ceramische pannen naar een ontwerp van architect Georges Decock uit 1936.