Beschermd monument

Kasteel de Buerstede met inrijpoort en duiventoren

Beschermd monument van 09-02-1978 tot heden
ID: 4297   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4297

Besluiten

Kasteel de Buerstede
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-1978  ID: 1156

Beschrijving

De bescherming omvat Kasteel de Buerstede met inrijpoort en duiventoren.Waarden

Het kasteel de Buerstede met inrijpoort en duiventoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Buerstede

Antwerpsesteenweg 19 (Aartselaar)
Neoclassicistisch kasteel op rechthoekige plattegrond, gelegen in beboomde tuin met oorspronkelijk vierkante omgrachting. Poort aan de oostzijde, duiventorentje aan de westzijde en inplanting van een recente tentoonstellingszaal tussen poort en kasteel.