Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Mouterij Malteries Beeckman

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
42970
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42970

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oudste gedeelte daterend van circa 1900, door brand getroffen in 1930-40 en wederopgebouwd. Interessant oudste gedeelte aan de straatzijde gedomineerd door de hoger uitstekende ronde schouw met baksteenfriesversieringen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Mouterij Malteries Beeckman

Vandenpeereboomstraat 78 (Halle)
Oudste gedeelte daterend van circa 1900, door brand getroffen in 1930-40 en heropgebouwd. Interessant oudste gedeelte aan de straatzijde gedomineerd door de hoger uitstekende ronde schouw met baksteenfriesversieringen.