Beschermd monument

Fordgarage: toonzaal en appartement

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 43   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43

Besluiten

Fordgarage: toonzaal en appartement
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4275

Beschrijving

De toonzaal en het appartement van de Fordgarage te Merchtem, zijn beschermd als monument.


Waarden

De Fordgarage, meer bepaald de toonzaal en het appartement, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Opgetrokken 1934-1937 op een strategisch punt langsheen een belangrijke provinciebaan, in het centrum van een interregionaal belangrijk handelscentrum vormt de garage Alfred Georges een typologisch opmerkelijk en uitzonderlijk gaaf voorbeeld van een karakteristiek bouwtype uit het interbellum, meer bepaald een autotoonzaal met bovenliggend appartement voor de eigenaar-uitbater. Deze Fordgarage illustreert het toenemend autogebruik in de jaren 1930 toen de auto voor het eerst, ook in de kleinere centra, via een in het oog springende, gestroomlijnde architectuur en volledig beglaasde vitrines als consumptieartikel aan de man werd gebracht.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Met zijn witbepleisterd gestroomlijnd volume – een gewapende betonstructuur met bakstenen vullingen en bronzen raam- en buisprofielen – in zogenaamde pakketbootstijl vormt deze Fordgarage, mogelijk een ontwerp van Léon E Govaerts (1891 - circa 1970) of alleszins van een naamgenoot, een zowel uit- als inwendig gaaf bewaard voorbeeld van interbellumarchitectuur waarbij het functioneel-comfortabel ingerichte appartement werd gestoffeerd met art-decomeubilair door de Brusselse luxezaak Vanderborght.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Fordgarage

Krekelendries 11, 11A, Vesten 53 (Merchtem)
Modernistische garage in pakketbootstijl, van Alfred George en kadastraal geregistreerd in 1935, omstreeks 1938 werd de bouw van een mechaniekrijtuigmakerij geregistreerd aan Vesten.