Hoekhuis De Helm met tuinmuur

Beschermd monument van 17-02-1997 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein 4 (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23025/108.1
  • 4.01/23025/126.1
  • OB001182

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekhuis De Helm met tuinmuur

Kerkplein 4, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Het hoekpand wordt voor het eerst vermeld als brouwerij, nadien als smidse en werd circa 1775 omgevormd tot bakkerij. De naam werd ontleend aan een uithangbord in de vorm van een koperen helm.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het hoekhuis De Helm met de tuinmuur is beschermd als monument.

Waarden

Huis De Helm met inbegrip van de tuinmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: deze voormalige brouwerij, smidse en bakkerij vormt een goed voorbeeld van een circa 1747 te dateren dorpswoning in casu de woning van een ambachtsman, opgevat als een traditioneel, deels in kalkzandsteen deels in baksteen opgetrokken breedhuis met twee bouwlagen onder zadeldak met muurvlechtingen en schouderstukken waarbij de symmetrisch opgevatte voorgevel duidelijke sporen bevat van oorspronkelijke kruisvensters.
De aangrenzende afsluitmuur met korfboogpoort naar de bijgebouwen op de binnenkoer refereert naar de oorspronkelijke functie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.