Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster der augustijnen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
43025
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43025

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden rest slechts een twee verdiepingen hoog langsgebouw met zadeldak, gedateerd 1628 op een wapensteen der westgevel. Fraai en vrij rijk afgewerkt gebouw in traditionele bak- en zandsteenstijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster der augustijnen

Dr. J. Geensstraat 14 (Tienen)
Ensemble van kerk, college- en kloostergebouwen grotendeels verwoest in brand, heden rest een twee verdiepingen hoog langsgebouw in traditionele bak- en zandsteenstijl, gedateerd 1628.