Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 43028   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43028

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deze in 1840 gebouwde kerk in sobere neoclassicistische stijl met verwerking van neobarokke elementen, vervangt een vroegere, gotische kerk, afhankelijk van de abdij van Ninove.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Strijtemplein zonder nummer (Roosdaal)
Sobere neoclassicistische kerk gebouwd in 1840, westertoren naar ontwerp van architect J. Raes uit 1901 heropgebouwd, omringd door ommuurd kerkhof, binnen in kerk 19de-eeuws orgel.