Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gerenoveerde burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
43169
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43169

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 19-21/ Marie-Josélaan. Beeldbepalende eenheidsbebouwing op een hoek. Recent gerenoveerde burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Drie bouwlagen onder plat dak. Parement van witte sierbaksteen, siermetselwerk. Brede traveeën gemarkeerd door balkons en houten kroonlijst, smalle (trap)partijen door hogere borstwering. Vernieuwd houtwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Koninginlaan 23, Marie-Josélaan 15 (Blankenberge)
Beeldbepalende eenheidsbebouwing op een hoek. Gerenoveerde burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Drie bouwlagen onder plat dak met een parement van witte sierbaksteen,