Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Augustijnerpriorij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
43199
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43199

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het ontstaan van de priorij van Groenendaal of Viridis Vallis gaat terug tot een schenking van hertog Jan III van 1343 ten voordele van Vranck van Coudenberg. De schenking was bestemd als huisvesting voor vijf vrome mannen waarvan er minstens twee priesters moesten zijn.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Priorij van Groenendaal

Duboislaan 1, Joannes Ruysbroeckweg 1, zonder nummer (Hoeilaart)
Het merendeel der gebouwen werd in 1825 gesloopt. Heden resten evenwel nog het in 1794 gebouwde priorskwartier en een overblijfsel van de kloosterkerk.