Beschermd monument

Burgerhuis De Kroon

Beschermd monument van 17-02-1997 tot heden
ID: 432   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/432

Besluiten

Pastorie, poortgebouw, abdijmuur, woningen en dorpskern van Grimbergen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-02-1997  ID: 3144

Beschrijving

Het burgerhuis De Kroon is beschermd als monument.


Waarden

Huis De Kroon is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: deze voormalige woning van de chirurgijn en barbier in dienst van de abdij vormt een typologisch merkwaardig voorbeeld van een burgerhuis uit het 3de kwart van de 18de eeuw, met het voorkomen van een kalkzandstenen breedhuis met twee bouwlagen onder zadeldak tussen zijgevels met vlechtingen en aandak.
De asymmetrische gevelopbouw en het gebogen verloop gecombineerd met de pittoreske torenvormige rechtertravee of "Kijk uit" schijnen te wijzen op een nog oudere kern.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Kroon

Kerkplein 6 (Grimbergen)
De Kroon, reeds onder deze naam gekend in de eerste helft van de 15de eeuw, dateert in zijn huidige vorm vermoedelijk uit het derde kwart van de 18de eeuw. Gedeeltelijk vrijstaand breedhuis opgetrokken in lokale kalkzandsteen.