Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woon- winkelhuis Anno MDCCL

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 43216   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43216

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een oudere, vermoedelijk met het aanpalende nr. 30 gedeelde kern en een 1750 gedateerde lijstgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woon- winkelhuis Anno MDCCL

Naamsestraat 32 (Leuven)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een oudere, vermoedelijk met het aanpalende nummer 30 gedeelde kern en een 1750 gedateerde lijstgevel.