Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Schaliënhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
43249
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43249

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eertijds afhankelijk van de abdij van Grimbergen. Hoeve heden bestaande uit een boerenhuis met stal in het verlengde (nok loodrecht op straat) uit de 17de-, 18de eeuw en ertegenover, een langsschuur uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Schaliënhof

Bosstraat 11 (Zemst)
Hoeve bestaande uit een boerenhuis met stal in het verlengde uit de 17de of 18de eeuw, ertegenover een langsschuur uit de 19de eeuw.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Hoeve Schaliënhof

Bosstraat 11 (Zemst)